unnamed111

Wyniki konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca.

Konsultacje prowadzone były w okresie 27 lipca 2020 roku do dnia 3 sierpnia 2020 roku. 

Wyniki