Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu było organizatorem konkursu recytatorskiego pod hasłem „Moja mała ojczyzna – moje miejsce na ziemi”.
Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Zagłębiowski Wyższej Szkoły Humanitas.Uczelnia była także sponsorem nagród książkowych. W tym roku  IIedycja  XIII konkursu odbyła się w murach Humanitas w dniu 10 kwietnia. W skład jury weszli: dr Magdalena Boczkowska z Wyższej Szkoły Humanitas,  mgr Irena Romanowska z Technikum nr 5 oraz  mgr Małgorzata Sobaszek z Technikum nr 4. Wydarzenie poprowadził pracownik Działu Promocji WSH, Konrad Bilski, który już po części konkursowej przekazał młodym artystom cenne rady i wskazówki dotyczące występów recytatorskich.


Celem konkursu „Moja mała ojczyzna – moje miejsce na ziemi” było wzmacnianie w uczniach poczucia przynależności i więzi z małą ojczyzną, budzenie zainteresowania własnym środowiskiem, rozwijanie zainteresowań humanistycznych oraz pobudzanie aktywności uczniów.Laureatem I miejsca został Michał Młyński z Technikum nr 6.

 Drugie miejsce powędrowało do Magdaleny Krzysztańskiej z VIII LO im. C.K. Norwida, a trzecie do Bartłomieja Przeniosło również z VIII LO. Wyróżnienie otrzymała Patrycja Wieczorek z Technikum nr 6, która przedstawiła fragment prozy w gwarze śląskiej. Przygotowaniem merytorycznym zwycięskich uczniów do konkursu zajęły się mgr Bożena Fulas –Technikum nr 6 i mgr Joanna Czuber –VIII LO.