Logotyp 2 835x365

13 września br w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Sosnowiec odbędzie się kolejny z interaktywnych wykładów dla seniorów – „Seniorzy mają głos, czyli wprowadzamy lokalną, obywatelską inicjatywę uchwałodawczą”. Prawo przewiduje możliwość bezpośredniego wpływania na tworzone prawo przez obywateli. Jednym z przejawów sprawowania władzy przez naród, jest – na szczeblu lokalnym – obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.

Uczestnicy wykładu dowiedzą się na czym polega obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, jakie są wymogi formalne jej wprowadzenia i kto może złożyć obywatelski projekt uchwały. Wykład będzie również próbą odpowiedzi na pytanie gdzie i jak jest praktykowana obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, czy jest regulowana w prawie miejscowym i jak sprawić, żeby stała się standardem (nie tylko w teorii, ale i w praktyce).

Data: 13.09.2016 r.
Godz.: 10:00 – 12:00
Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Miasta Sosnowiec
Temat: „Seniorzy mają głos, czyli wprowadzamy lokalną, obywatelską inicjatywę uchwałodawczą”

Wstęp wolny

Informacja o warsztatach 4

Wykłady odbywają się w ramach realizowanego od marca br. Projektu „Seniorzy Decydują – Stabilna Rada Seniorów w Sosnowcu.
Dzięki wykładom seniorzy poznają nowoczesne narzędzia partycypacji obywatelskiej, skuteczne sposoby prowadzenia rzecznictwa interesów oraz wdrażania dobrych praktyk.

Projekt „Seniorzy Decydują – Stabilna Rada Seniorów w Sosnowcu” realizowany jest przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w Partnerstwie z Gminą Sosnowiec i finansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.