Rozliczając się z Urzędem Skarbowym mamy mozliwość przekazywania 1% wybranej organizacji pożytku publicznego. W Sosnowcu 60% podatników korzysta z tej mozliwości, ale tylko 20% trafia do lokalnie działających organizacji. Dlatego zachęcamy do przekazywania 1% na sosnowieckie organizację. Działają one bliżej nas i mają realny wpływ na nasze otoczenie. Potrzebują też naszej pomocy.

Zostaw 1% podatku w Sosnowcu!
Wykaz sosnowieckich organizacji uprawnionych do pobierania 1% w 2017 roku (OPP)- stan na 15.12.2016

SOSNOWIECKIE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
0000002116 Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie”
0000006105 Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Dromader”
0000006451 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Sosnowcu
0000037538 Fundacja Ochrony Zdrowia Szpitala Miejskiego W Sosnowcu „Zdrowie”
0000040168 Stowarzyszenie Chorych Na Łuszczycę Nazwa W Języku Angielskim: „The Psoriasis Association”
0000045964 Fundacja dla Młodych
0000056797 Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Apostoła
0000092308 Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety”
0000095954 Fundacja “Politrauma” przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im Św. Barbary w Sosnowcu
0000119342 “Inspe” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
0000129353 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu
0000144428 Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
0000222993 Caritas Diecezji Sosnowieckiej
0000244219 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Chrześcijańskiej
0000248278 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wspólny Dom”
0000249386 Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Jadwigi Śląskiej
0000262032 Stowarzyszenie Im. Bogdana Jańskiego Na Rzecz Budowy Kościoła Pod Wezwaniem Najświętszego Ciała I Krwi Chrystusa w Sosnowcu – Kazimierzu
0000315885 Uczniowski Klub Sportowy „TRAMP”
0000327180 Stowarzyszenie Szkoła Dla Ostrów- Ostrowy Dla Szkoły
0000344603 Fundacja „Dla Rodziny”
0000351938 Fundacja Na Rzecz Wyrównywania Szans Nadzieja
0000365274 Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami „Nadzieja Na Dom”
0000389968 Fundacja „Pomóc Więcej”
0000393362 Instytut Twórczej Integracji
0000402255 Fundacja „Ratujemy Dogi”
0000404633 Fundacja „Blisko Ciebie”
0000472992 Fundacja Szanowny Pan Kot
0000498983 Fundacja Akademia Piłki Nożnej Zagłębia Sosnowiec

0000585616 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Dorado WOPR Sosnowiec

TERENOWE JEDNOSTKI OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
0000012847 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Cel szczegółowy 1%: Koło PZN w Sosnowcu
0000043188 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Cel szczegółowy 1%: Koło w Sosnowcu
0000081477 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Cel szczegółowy 1%: Koło w Sosnowcu
0000106108 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Cel szczegółowy 1%: Zarząd Miejski w Sosnowcu
0000110860 Polskie Towarzystwo Geograficzne Cel szczegółowy 1%: Oddział Katowicki w Sosnowcu
0000113420 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Cel szczegółowy 1%: Oddział Terenowy Zagłębia Dąbrowskiego
0000115547 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Cel szczegółowy 1%: Oddział w Sosnowcu
0000131323 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny Cel szczegółowy 1%: OM TPD w Sosnowcu
0000154454 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Cel szczegółowy 1%: Oddział w Sosnowcu
0000201405 Polski Związek Filatelistów Cel szczegółowy 1%: Oddział w Sosnowcu
0000235114 Polskie Towarzystwo Kulturalne Cel szczegółowy 1%: Polskie Towarzystwo Kulturalne – Oddział w Sosnowcu
0000273051 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Cel szczegółowy 1%: Hufiec w Sosnowcu

 

UWAGA: Zgodnie z procedurą zapisaną w ustawie o pożytku lista opublikowana 15 grudnia 2016r. jest potem AKTUALIZOWANA – również w trakcie okresu, kiedy rozliczamy się z urzędem skarbowym.

Aktualna lista OPP dostepna na stronie www.pozytek.gov.pl