Osobowość roku 2020 statuetka
Kandydatów do tytułu Osobowość Roku 2020 można nominować w pięciu kategoriach: Kultura, Nauka, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

Celem akcji jest uhonorowanie ludzi nietuzinkowych, pomysłowych, aktywnych i ciekawych, tych, którzy konsekwentnie realizują obrany cel i pociągają za sobą innych. Chcemy docenić osoby, które swoją działalność prowadzą nie dla poklasku, lecz z autentycznej potrzeby działania, z pasji, z chęci pomagania innym i przyczynienia się do rozwoju naszego regionu.

Tytuły Osobowość Roku zostaną przyznane w pięciu kategoriach.

KULTURA

W tej kategorii warto nominować artystę, który w minionym roku osiągał sukcesy pomimo ograniczeń działalności kulturalnej, które narzuciła szerząca się pandemia. Może to być muzyk, pisarz albo inny utalentowany twórca. Albo np. uczestnik talent show, który reprezentował nasz region w popularnym programie.

Ta kategoria, to także miejsce dla nominacji animatorów kultury, pracowników prężnie działających instytucji oraz osób, które w trudnych miesiącach pandemii umożliwiały nam kontakt ze sztuką.

NAUKA

To okazja, aby nominować do nagrody znanych i cenionych naukowców, którzy od lat rozsławiają nasz region w świecie wiedzy i nauki. Można uhonorować ich nie tyko tegoroczne prace i sukcesy, lecz także całokształt wieloletniej działalności. W tej kategorii można docenić także młodych ludzi, która są jeszcze na początku swojej kariery, ale już teraz mogą pochwalić się innowacyjnością, pionierskimi wynalazkami i badaniami, które pozwalają nam lepiej poznać nasz świat.

W minionym, trudnym roku, wielu ludzi nauki zaangażowało się także w walkę z pandemią lub pomagało nam lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Im także należy się uznanie w naszym plebiscycie.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA

W tej kategorii plebiscytu można docenić wolontariuszy, inicjatorów akcji charytatywnych, ale też osoby pomagające chorym czy ubogim. Nominowanym może być też na przykład ksiądz proboszcz, który prowadzi skuteczną akcję społeczną lub prezes OSP, którego jednostka działa na wysokim poziomie i angażuje się w życie lokalnej społeczności. Może to być nauczyciel, który jest wyjątkowo ceniony przez uczniów i lokalne środowisko.

Nominacje otrzymują ludzie o wielkim sercu, wrażliwi, pełni empatii, ale też zaangażowani społecznicy działający na rzecz drugiego człowieka i lokalnej społeczności.

I znów nie sposób pominąć kontekstu pandemii koronawirusa. Tak wiele osób bezinteresownie angażowało się w pomoc tym, którzy byli najbardziej zagrożeni chorobą, tak wiele było przykładów odwagi i poświęcenia. Takich ludzi wielkiego serca warto docenić nominacją do nagrody Osobowość Roku.

POLITYKA, SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Miniony, 2020 rok był sprawdzianem dla wszystkich samorządowców oraz polityków z naszego regionu. W obliczu pandemii mieli oni okazję wykazać się sprawnym działaniem, odpowiedzialnością i troską o zdrowie mieszkańców, a także prowadzeniem dobrej komunikacji. Niezależnie jednak musiało się toczyć życie. Musiały być realizowane inwestycje, musiałby być pozyskiwane fundusze na kolejne działania.

W tej kategorii można nominować wójta czy burmistrza, który dobrze sprawuje swoje rządy, albo innego pracownika samorządu, który w minionym roku skutecznie realizował różne projekty i przedsięwzięcia. Może to też być dyrektor albo pracownik urzędu albo miejskiej spółki, który wyróżnia się aktywnością i dobrą pracą. Na nominacją zasługuje aktywny członek lub przewodniczący rady dzielnicy, a poza miastem – sołtys, który z powodzeniem dba o interesy mieszkańców sołectwa. Można też docenić np. osobę, która ciekawie i odpowiedzialnie prowadzi miejskiego Facebooka i redaguje stronę urzędu.

W tej kategorii plebiscytu można wyróżnić nie tylko samorządowców, ale także inne osoby, którzy przez swoje działania przyczyniają się do rozwoju i lepszego życia lokalnej społeczności.

BIZNES

Także dla ludzi biznesu miniony rok był bardzo trudny. Nagły lockdown wprowadzony rok temu w marcu praktycznie zamroził gospodarkę. Wiele firm znalazło się w trudnej sytuacji. Na nominację do tytułu Osobowość Roku z pewnością zasługują przedsiębiorcy, którzy dobrze poradzili sobie z przeciwnościami losu, utrzymali dynamiczną działalność firmy i zatrudnienie, a jednocześnie dbali o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Wielu biznesmenów sprawnie wdrożyło w swojej firmie pracę zdalną, niektórzy potrafili działać elastycznie i dostosować działalność do potrzeb rynku ograniczonego pandemią. Jeszcze inni wspierali finansowo i nie tylko walkę z koronawirusem.

Jednak miniony rok nie był tylko czasem stagnacji i kryzysu. Niektórzy przedsiębiorcy bardzo dobrze wykorzystali szanse, które otwierał przed nimi zmieniający się z przymusu rynek.

W tej kategorii warto nominować także tych, którzy tworzą przyjazne warunki do rozwoju przedsiębiorczości i wspierają młodych przedsiębiorców na początku ich biznesowej drogi. Warto docenić tych, którzy w biznesie działają na rzecz lokalnej społeczności i rozwoju naszego regionu.

NOMINUJMY ZA SUKCESY W 2020 ROKU

Zgłaszając kandydatów do tytułu Osobowość Roku 2020 należy podać uzasadnienie nominacji. Zależy nam, aby docenić przede wszystkim za działania, które kandydaci prowadzili w minionym roku. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest wiele osób, które są aktywne od lat i w roku 2020 po prostu kontynuowały swoje dzieło. W każdej kategorii można wskazać także takie osoby.

NAGRODA INDYWIDUALNA – SUKCES CAŁEJ GRUPY

Zdarza się, że nominowana osoba jest liderem grupy. Co prawda plebiscyt ma charakter indywidualny i nie można w nim nominować całej grupy, lecz warto docenić jej przedstawiciela. Nominację konkretnej osoby – lidera – można traktować jako docenienie działalności całej grupy.

w kategorii Działalność społeczna i charytatywna.

Kandydatów do tytułu Osobowość Roku 2020 można nominować w pięciu kategoriach: Kultura, Nauka, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna.