Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 (KM RPO WSL).

Więcej informacji znajdzesz na stronie Departamentu Pożytku Publicznego tutaj