komeur

Komisja Europejska zaprosiła do finansowania działań informacyjnych: „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”. Termin składania wniosków mija 28 czerwca 2018 r.

W ramach obecnego zaproszenia do składania wniosków Komisja Europejska zamierza wyłonić potencjalnych beneficjentów celem wdrożenia szeregu środków informacyjnych współfinansowanych przez UE. Głównym celem jest udzielenie wsparcia na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE, z poszanowaniem całkowitej niezależności redakcyjnej zaangażowanych podmiotów. W ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków Komisja Europejska wspiera działania informacyjne związane z polityką spójności, która jest realizowana za pośrednictwem trzech głównych funduszy. Są to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W związku z tym kwalifikują się projekty, które dotyczą wpływu któregokolwiek z tych trzech funduszy w danym regionie. Kwalifikującymi się wnioskodawcami (głównymi wnioskodawcami i współwnioskodawcami, jak również podmiotami powiązanymi) muszą być podmioty prawne posiadające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim UE.

Przykładami kwalifikujących się wnioskodawców są:

organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media, połączenie różnych mediów);
organizacje non-profit;
uniwersytety i instytucje edukacyjne;
ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne;
stowarzyszenia o znaczeniu europejskim;
podmioty prywatne;
organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne), z wyjątkiem organów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki spójności zgodnie z art.123 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2179240.html

Więcej informacji TUTAJ