fb share ogp

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dostrzegając niezwykle trudną sytuację, w jakiej znalazły się podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, w związku ze stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, podjęło działania, mające na celu złagodzenie skutków tej kryzysowej sytuacji.

Niezbędne informacje na temat możliwych instrumentów wsparcia można znaleźć pod linkiem:

https://psz.praca.gov.pl/-/12228097-tarcza-antykryzysowa-covid-19