Oferta od naszego stałego partnera w projekcie dla polskiego wolontariusza, w którym jesteśmy organizacją koordynującą. Szukamy wolontariusza na wolontariat długoterminowy (longterm) w Bośni i Hercegowinie, który rozpocznie się w listopadzie 2013 i potrwa do 30 października 2014 czyli 12 miesięcy. Wolontariat odbywać się będzie w organizacji Youth Centre Carpe Diem w miejscowości Doboj. Podczas wolontariatu wolontariusze zrealizują projekt „EVS with SEE“. Poszukujemy osoby z Polski, która dołączy do drugiej polskiej wolontariuszki na tym projekcie.

Poniżej znajduje się opis projektu w bazie organizacji goszczących w ramach Wolontariatu Europejskiego:

 
 
Projekt ma na celu zaangażowanie dwóch wolontariuszy pochodzących z Polski w pracę wolontariacką w Bośni i Hercegowinie w okresie 12 miesięcy. Jednym z głównych celów projektu jest międzykulturowa wymiana między Polakami a młodzieżą z Bośni i Hercegowiny. Wolontariusze europejscy będą zaangażowani w pracę w Centrum Młodzieżowym Carpe Diem, gdzie będą pomagali w bibliotece, będą organizowali warsztaty językowe, promowali program Młodzież w działaniu (www.mlodziez.org.pl) oraz możliwość uczestnictwa w nim, jaką daje on młodym ludziom. Wolontariusze będą zaangażowani w organizację lokalnych treningów/warsztatów dla młodzieży w temacie: aktywna partycypacja, rozwój społeczności lokalnej, zarządzanie projektami. Wolontariusze będą zajęci 7 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, oraz zostaną wyposażeni w niezbędne narzędzia i warunki do pracy. Projekt kładzie szczególny nacisk na wzmocnienie kompetencji zawodowych wolontariuszy oraz poszerzenie ich umiejętności odnalezienia się w niedalekiej przyszłości na rynku pracy. Wolontariusze będą mieli także okazję zrealizować swoje własne projekty – przy wsparciu pracowników organizacji goszczącej. Przez okres 12 miesięcy wolontariusze będą mieszkali w mieszkaniu usytuowanym w pobliżu miejsca pracy w centrum miasta Doboj. Każdy z nich otrzyma osobny pokój. W ramach rocznego pobytu wolontariusze będą mieć zapewnione wyżywienie – 120 euro na miesiąc, kieszonkowe 65 euro miesięcznie, zakwaterowanie i pokrycie kosztów lokalnego transportu miejskiego, prawo do 2 dni wolnych po każdym miesiącu.
Szukamy osób zmotywowanych, chcących nauczyć się jak pisać, koordynować i realizować projektu, chcących w przyszłości zostać liderami młodzieżowymi i pracować z młodzieżą.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie CV i listów motywacyjnych w języku angielskim na adres mailowy polskiej organizacji: e.szatowska.sak@gmail.com Która przeprowadzi bezpośredni proces rekrutacyjny wolontariuszy. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest organizacją wysyłającą i koordynującą dla wolontariuszy z Polski biorących udział w tym projekcie i po zakwalifikowaniu ich udziału do projektu podejmie się wysłania ich do Bośni i Hercegowiny oraz przygotuje wszelką dokumentację. Będzie również czuwać nad zapewnieniem wolontariuszom środków finansowych, z którym pokrywane będzie kieszonkowe kwocie 65 euro na miesiąc oraz pieniądze na jedzenie w kwocie 120 euro na miesiąc. Wszelkie inne koszty pokrywać będzie organizacja goszcząca. Prosimy przesyłać swoje oferty jak najszybciej ponieważ przy rozpatrywaniu kandydatur będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. Mile widziane oferty nie tylko z regionu, ale i z terenu całego kraju. Na zgłoszenia czekamy do 31.10.13.