Wolontariat MOPS Sosnowiec
Na co dzień wolontariusze pracują głównie w terenie, blisko ludzi. Pandemia COVID-19 wstrzymała wiele aktywności tego typu, jednak energia do pomagania pozostała niezmienna – wolontariusze działają, dostosowując swoje możliwości do wyjątkowych warunków i zupełnie nowych potrzeb.
Pomagają osobom starszym, samotnym bądź z niepełnosprawnościami, które ze względu na ryzyko zakażenia nie opuszczają swoich domów, mają problemy z wykonywaniem codziennych czynności takich jak zrobienie zakupów, zrealizowanie recept, wyprowadzenie psa, czy też załatwienie spraw, które wymagają wyjścia z domu.
Osoby zainteresowane włączeniem się w pomoc, mogą zgłaszać się do Koordynatora wolontariatu pod numer telefonu: 785-773-203 w godzinach od 7.30 do 14.30 od poniedziałku do piątku, drogą e- mail: wolontariat@mopssosnowiec.pl, lub też po wcześniejszym umówieniu z Koordynatorem wolontariatu bezpośrednio w siedzibie Ośrodka przy ul. Zamkowej 8a.