Stowarzyszenie Aktywne Kobiety pilnie poszukuje dwójki polskich wolontariuszy, w projekcie w którym Stowarzyszenie jest organizacją koordynującą. “Szukamy wolontariusza na wolontariat długoterminowy (longterm) w Bośni i Hercegowinie, który rozpocznie się pod koniec października 2013 (od 23.10) i potrwa do 30 września 2014 czyli 12 miesięcy. Wolontariat odbywać się będzie w organizacji Youth Centre Carpe Diem w miejscowości Doboj.

Podczas wolontariatu wolontariusze zrealizują projekt „EVS with SEE“.
Poszukujemy osoby z Polski, która dołączy do drugiej polskiej wolontariuszki na tym projekcie.
Poniżej znajduje się opis projektu w bazie organizacji goszczących w ramach Wolontariatu Europejskiego:
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=66000274031

Projekt ma na celu zaangażowanie dwóch wolontariuszy pochodzących z Polski w pracę wolontariacką w Bośni i Hercegowinie w okresie 12 miesięcy. Jednym z głównych celów projektu jest międzykulturowa wymiana między Polakami a młodzieżą z Bośni i Hercegowiny. Wolontariusze europejscy będą zaangażowani w pracę w Centrum Młodzieżowym Carpe Diem, gdzie będą pomagali w bibliotece, będą organizowali warsztaty językowe, promowali program Młodzież w działaniu (www.mlodziez.org.pl) oraz możliwość uczestnictwa w nim, jaką daje on młodym ludziom. Wolontariusze będą zaangażowani w organizację lokalnych treningów/warsztatów dla młodzieży w temacie: aktywna partycypacja, rozwój społeczności lokalnej, zarządzanie projektami. Wolontariusze będą zajęci 7 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, oraz zostaną wyposażeni w niezbędne narzędzia i warunki do pracy. Projekt kładzie szczególny nacisk na wzmocnienie kompetencji zawodowych wolontariuszy oraz poszerzenie ich umiejętności odnalezienia się w niedalekiej przyszłości na rynku pracy. Wolontariusze będą mieli także okazję zrealizować swoje własne projekty – przy wsparciu pracowników organizacji goszczącej.

Przez okres 12 miesięcy wolontariusze będą mieszkali w mieszkaniu usytuowanym w pobliżu miejsca pracy w centrum miasta Doboj. Każdy z nich otrzyma osobny pokój. Organizatorzy (organizacja Youth Carpe Diem oraz Stowarzyszenie Aktywne Kobiety) zakładają udział jednej osoby z mniejszymi szansami (z problemami ekonomicznymi, pochodząca z terenów wiejskich).
W ramach rocznego pobytu wolontariusze będą mieć zapewnione wyżywienie – 100 euro na miesiąc, kieszonkowe 65 euro miesięcznie, zakwaterowanie i pokrycie kosztów lokalnego transportu miejskiego, prawo do 2 dni wolnych po każdym miesiącu.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie CV i listów motywacyjnych w języku angielskim bezpośrednio do organizacji Youth Centre Carpe Diem na adres mailowy: o.c.carpediem@hotmail.com która przeprowadzi bezpośredni proces rekrutacyjny wolontariuszy. Tam również prosimy kierować wszelkie pytania związane z projektem.

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest organizacją wysyłającą i koordynującą dla wolontariuszy z Polski biorących udział w tym projekcie i po zakwalifikowaniu ich udziału do projektu podejmie się wysłania ich do Bośni i Hercegowiny oraz przygotuje wszelką dokumentację. Będzie również czuwać nad zapewnieniem wolontariuszom środków finansowych, z którym pokrywane będzie kieszonkowe kwocie 65 euro na miesiąc oraz pieniądze na jedzenie w kwocie 100 euro na miesiąc. Wszelkie inne koszty pokrywać będzie organizacja goszcząca.
Prosimy przesyłać swoje oferty jak najszybciej ponieważ przy rozpatrywaniu kandydatur będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. Mile widziane oferty z terenu całego kraju.
Na zgłoszenia czekamy do 20.10.13.”