Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa zaprasza na Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 13 listopada, o godzinie 13:00 w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W programie:

DIALOG DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego

  • Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego
  • Śląskie dla Seniora
  • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
  • Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego

ROLA KRAJOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Piotr Drygała, członek Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

STANDARDY RAD DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Sławomir Dębski, krajowy ekspert ds. standardów działania rad w projekcie “Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”, WOPR

HISTORIA DIALOGU W ŚLĄSKIM
Anna Kruczek, Prezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS

Moderator: Anna Pomykoł, Prezes Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, partner projektu “Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”

Za kwestie organizacyjne dotyczące spotkania odpowiedzialna jest Pani Marzena Sitko, Gabinet Marszałka. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 11 listopada pod numerem telefonu +48 32 20 78 390 lub drogą mailową: msitko@slaskie.pl 

Marszałek Wojciech Saługa zaprasza