shutterstock 552864952

Informujemy, iż w związku z wpłynięciem wniosku o utworzenie Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (kadencja 2017-2020) najpóźniej 21 sierpnia 2017 r. rozpoczniemy proces przyjmowania zgłoszeń od potencjalnych kandydatów.

Wtedy też będzie można pobrać odpowiednie formularze. Zgodnie z zapisami Uchwały nr 625/L/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 czerwca 2017 r. kandydować może osoba pełnoletnia, niekarana, będąca członkiem organizacji prowadzącej działalność na terenie Sosnowca. W formularzu należy zawrzeć m.in.: dane kandydata, opis doświadczenia, oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania organizacji oraz rekomendacje 4 innych niż zgłaszająca organizacji potwierdzonych podpisami osób upoważnionych.

Miejsce i termin głosowania zostanie podany w ogłoszeniu. Kandydatury będzie można zgłaszać przez 7 dni. Zapraszamy do śledzenia naszej strony.