Grafika Wespół w Zespół

Na to, że uczymy się przez całe życie, sosnowieccy seniorzy dali dowód po raz kolejny. Tym razem biorąc udział w projekcie ‘’Wespół w Zespół. Aktywni Obywatele Sosnowca 60+’’.

Projekt od maja 2019 do końca maja 2020 realizuje w Sosnowcu Fundacja Wspierania Rozwoju Medeina. Aktywności realizowane w ramach projektu adresowane są do sosnowieckich seniorów 60+. Projekt ma wzmacniać ich aktywność obywatelską i podnieść umiejętności liderskie działaczy społecznych, które wielu sosnowieckich seniorów zdobyło angażując się w pracę pierwszej sosnowieckiej rady seniorów, utworzonej przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w 2014 r. Projekt Fundacji Medeina nie tylko wzmacnia te umiejętności, ale i wyposaża w nowe. W ramach projektu odbyły się spotkania wprowadzające do działalności społecznej, podczas których sosnowieccy seniorzy poznawali możliwości i formy społecznego angażowania się w życie publiczne;spotkania Klubu Działacza, gdzie rodziły się pomysły na diagnozowanie i zaspakajanie potrzeb seniorów; narady robocze Klubów Działacza, w ramach których przygotowywano realizację wydarzeń, a także warsztaty umiejętności społecznych, realizowane podczas Akademii Działacza. Był i Wielki Bal Aktywnego Seniora – kończący projekt. W Balu uczestniczyło 300 osób 60+.
Spotkania wprowadzające do działalności społecznej, które inaugurowały projekt, organizowane były w szkołach, bibliotekach, klubach, na terenie czterech dzielnic: Zagórze Północ i Południe, Środula, Pogoń. Na zajęciach Akademii Działacza seniorzy – liderzy, podnosili swoje umiejętności m.in. w zakresie skutecznego liderstwa, wystąpień publicznych, aktywizacji społeczności lokalnej, pozyskiwania środków na realizację inicjatyw, planowania i realizacji projektów społecznych, promocji inicjatyw społecznych. Zdobytą wiedzę wykorzystywali w praktyce, planując wydarzenia w ramach Klubu Działacza, czy podczas spotkań roboczych Klubu, gdzie przy wsparciu doświadczonych mentorów prowadzona była intensywna działalność obywatelska. To właśnie podczas spotkań Klubu Działacza rodziły się pomysły, które na klubowych spotkaniach roboczych opracowywano i dopracowywano. W ten sposób zrealizowano pomysł utworzenia 4 Klubów Seniora w mieście. Potrzebę utworzenia Klubów Seniora zgłaszali mieszkańcy podczas spotkań wprowadzających do działalności społecznej i uczestnicy Klubu Działacza. Kluby Seniora powstały w dzielnicach: Stary Sosnowiec, Dańdówka, Zagórze, na osiedlu Jagiellońska. Planuje się utworzenie dwóch kolejnych, także w Zagórzu. To właśnie podczas roboczych zajęć z mentorami uczestnicy opracowywali plan działania klubów, szukali lokalu, który mógłby zostać zaadaptowany na siedzibę Klubu Seniora, przygotowywali pisma np. o nieodpłatne udostępnienie lokalu, regulaminy, statuty klubowe, plany pracy. Kluby otrzymały także wsparcie projektu na rozpoczęcie działalności w postaci grantów, które wykorzystano m.in. na opracowanie i druk materiałów promocyjnych ( ulotki, plakaty, roll-up) oraz catering suchy w postaci kawy i ciasteczek na pierwsze spotkania klubowe. Na zajęciach Akademii Działacza, liderzy Klubów Seniora uczyli się jak aktywizować członków klubu, pozyskiwać środki na inicjatywy na rzecz seniorów, organizować spotkania, występować publicznie. W ten sposób wzmacniali swoje liderskie umiejętności. W zajęciach Akademii Działacza wzięło udział 40 osób, a w spotkaniach Klubu Działacza ok.500 osób.
Projekt Fundacji Medeina wspierał także integrację seniorów. Służyła temu, oprócz działalności Klubu Działacza, Uroczysta Ceremonia, czyli Wielki Bal Aktywnego Seniora 60+, kończący projekt z udziałem 300 seniorów 60+. Zabawa była świetna – do białego rana. Bal zaczął się oczywiście odtańczeniem poloneza. Tańczyli prawie wszyscy uczestnicy Balu. Projekt ‘”Wespół w Zespół’’ miał także za zadanie podniesienie kompetencji trenerów prowadzących zajęcia w ramach Akademii Działacza o nowatorskie metody pracy z seniorami i ich upowszechnianie oraz pracowników Fundacji, o nowoczesne narzędzia pracy zdalnej. Tak więc wszyscy skorzystali.
Wszystko, co udało nam się zrobić w ramach projektu ‘’Wespół w Zespół. Aktywni Obywatele Sosnowca 60+”, zostanie zebrane w publikacji upowszechniającej rezultaty projektu. Publikacja będzie w wersji elektronicznej i papierowej. Zostanie rozesłana do Rad Seniorów w woj. śląskim i Klubów Seniora, by mogła służyć dobrą praktyką.
W działaniach projektowych realizowanych na rzecz seniorów w ramach projektu wzięło udział przeszło 1000 osób. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Narodowego Instytutu Wolności.
Warto wspierać i aktywizować seniorów, warto działać Wespół w Zespół.
Fundacja Medeina złożyła kolejny projekt na konkurs dotacyjny, adresowany także do seniorów. Trzymamy kciuki za pozytywne rozstrzygnięcie konkursu.