erasmus foto

“We are all humans” to projekt zrealizowany w dniach 18-24 października 2019 r. przez Fundację Aktywni w Europie z Sosnowca oraz sfinansowany z funduszy Programu Erasmus +.

W międzynarodowej wymianie młodzieży wzięli udział młodzi ludzie z tureckiej organizacji Magna Carta Genclik Dernegi z Ankary i czeskiej organizacji Asociace stredoskolskych klubu Ceske republiky z.s. z Brna. Fundację reprezentowała młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej.
Spotkanie odbyło się w Poroninie i uczestniczyło w nim 36 osób. Każda grupa narodowa składała się z 10 uczestników w wieku 15-19 lat i 2 liderów.
Honorowy patronat nad projektem “We are all humans” objęła Wójt Gminy Poronin – Pani Anita Żegleń.
Przedsięwzięcie poruszało tematykę praw człowieka, ich przestrzegania oraz przeciwdziałania ich łamaniu. Jego celem było poszerzenie wiedzy, związanej z prawami człowieka, ich przestrzeganiem; podniesienie świadomości, jak należy przeciwdziałać łamaniu praw człowieka oraz rozwinięcie postaw tj. otwartość, tolerancyjność, empatia czy solidarność.
“We are all humans” miał również za zadanie uzmysłowienie młodym ludziom, że łamanie praw człowieka jest poważnym problemem, pojawiającym się w każdym państwie, otoczeniu i społeczności, z którym należy walczyć oraz przeciwdziałać temu zjawisku.
Projekt został zrealizowany w języku angielskim, przy wykorzystaniu metod edukacji pozaformalnej tj. gry z imionami, gry integracyjne, zajęcia tematyczne, zajęcia teatralne, prezentacje, pokazy filmowe, praca w grupach międzynarodowych, wieczory narodowe, refleksje i ewaluacje.
Uczestnicy projektu “We are all humans” odwiedzili dwie, lokalne szkoły, w których zaprezentowali stworzony wspólnie performance “Gallery of human rights”. Jego celem było nagłośnienie problemu łamania praw człowieka. Wykorzystali w nim elementy pantomimy, jako narzędzia przekazu. W ramach spotkań, młodzi ludzie, uczestniczący w projekcie, opowiedzieli o tematyce, która została podjęta podczas wymiany, a także o programie Erasmus+. Spotkania były okazją do podjęcia dyskusji na temat zjawiska łamania praw człowieka.
Wieczory narodowe, zorganizowane przez uczestników projektu, dały możliwość zapoznania się z tradycjami, kulturą i regionalnymi potrawami ich rodzinnych stron. Natomiast w czasie przygotowanego wieczoru regionalnego, uczestnicy działań mogli spróbować tradycyjnych, podhalańskich potraw.
“We are all humans” miał nie tylko wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kompetencji uczestników, ale również pozwolił na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości i przyjaźni. Dla wielu osób było to pierwsze doświadczenie pracy w zespole międzynarodowym.