ważne

  

W związku z trudnościami w realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym wywołanymi epidemią koronawirusa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienił zasady realizacji i rozliczania umów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zmiany dotyczą umów o zlecenie realizacji zadań, w których planowana data zakończenia realizacji projektu lub planowana data zakończenia jednego z okresów finansowania projektu wieloletniego przypada na marzec 2020 r., zawartych w ramach konkursu:

• „Szansa-Rozwój-Niezależność”
• „Samodzielni i skuteczni”

https://www.gov.pl/web/rodzina/wazne-dla-organizacji-pozarzadowych-korzystajacych-ze-wsprcia-pfron