Grafika SWOD

Storytelling, warsztaty WENDO, panel dyskusyjno-filmowy, to jedne z metod jakimi Stowarzyszenie Aktywne Kobiety wraz z grupą młodych osób chce walczyć z dyskryminacją!

Zaniepokojone szerzącą się “mową nienawiści” w naszym kraju, Internecie, podczas manifestów na rzecz kobiet i parad równości, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety wraz z grupą młodych osób rozpoczęło realizację projektu “Strefa Wolna Od Dyskryminacji”, który będzie nie tylko uczył tolerancji w społeczeństwie lokalnym, ale również budował postawy otwartości i szacunku o zasięgu ogólnopolskim, a nawet europejskim. Chcemy dotrzeć do osób, które doświadczyły przemocy i dyskryminacji, by wspólnymi działaniami zmienić lokalną społeczność i pobudzić ich do działania przeciw tym zachowaniom. Tak, aby każdy z nas czuł się równy.

Zostanie stworzona przestrzeń na dzielenie się doświadczeniami oraz wspólne wsparcie podczas warsztatów Storytellingowych techniką arte-terapii. Uczestnicy i uczestniczki warsztaów będa dzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami poprzez sztukę
i techniki manualne (plakaty, komiksy, hafty, rzeźba itp.). Odbędą się warsztaty WENDO
z trenerką dla kobiet, obcokrajowców oraz dla osób o różnej orientacji seksualnej. Technika WENDO uczy, jak przestać czuć się bezbronnym oraz w jaki sposób reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i własnej wartości. Jest to to sztuka samoobrony psychicznej, która pokazuje jak ważną umiejętnością jest rozwiązywanie konfliktów, podtrzymywanie komunikacji i dialogu otwartego z innymi.
Powstanie również Panel Dyskusyjno-Filmowy. Każde spotkanie będzie się odbywać raz w miesiącu poczynając od sierpnia do października. Panel będzie prowadzony przez uczestników, na którym zostanie poruszona dyskusja na temat związków partnerskich, siły kobiet Afgańskich wobec reguł kulturowych i społecznych oraz otwartości społecznej na wielokulturowość i przeciwdziałaniu postaw ksenofobicznych.

W projekcie “Strefa Wolna Od Dyskryminacji” wezmą także udział wolontariusze
Hiszpanii, którzy także zauważyli tendencje agresywne w swoich krajach i nie zgadzają się na brak reagowania ze strony społeczeństwa na przemoc i nienawiść. Będzie to też świetna okazja nie tylko do wspólnej wymiany doświadczeń i praktyk, ale także do podszkolenia języka angielskiego.

Projekt jest finansowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w tych ciekawych wydarzeniach, warsztatach i spotkaniach prosimy o kontakt pod adresem mailowym eduproject.sak@gmail.com