KC Centrum Rozwoju z Mikołowa, ul. Rybnicka 87 serdecznie zaprasza na WARSZTATY PISANIA WNIOSKÓW UNIJNYCH. Szkolenie, które odbędzie się w dniu 16.04.2014 r. w Katowicach ul. Adama Mickiewicza 28, godz. 10.00-16.00.

Harmonogram ramowy szkolenia:
1. Etapy pracy nad projektem
2. Analiza warunków programowych
3. Narzędzia analizy otoczenia (analiza SWOT, analiza benchmarkingowa- WARSZTATY i ĆWICZENIA)
4. Określenie celu projektu (Drzewo celów, Martryca logiczna projektu, SMART- WARSZTATY i ĆWICZENIA)
5. Budżetowanie i podział kosztów (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, wkład unijny i własny, wkład pieniężny i niepieniężny, koszty bezpośrednie i pośrednie)
6. Etapy rozpatrywania wniosku (preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, lista rankingowa)
7. Kryteria formalno- merytoryczne przy wyborze projektów
8. Typy realizacji projektów (systemowy, konkursowy) i wyboru projektów (zamknięty, otwarty)
9. Części wniosku aplikacyjnego (szczegółowe omówienie merytoryczno- ćwiczeniowe)
10. Problemy przekrojowe (równość płci, trwałość środowiska, budowanie społeczeństwa informacyjnego)
11. Szczegółowa charakterystyka grupy docelowej
12. Rezultaty projektu (twarde i miękkie)
13. Harmonogram realizacji projektu (błędy, wykres Gantta)
14. Najczęstsze błędy przy pisaniu wniosku unijnego

Cena: 220 zł za osobę/ brutto

PROMOCYJNE CENY SZKOLENIA DLA WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB

PROMOCJA 4+1
Przy zapisie pięciu osób z jednej instytucji/ firmy, jedna osoba uczestniczy w szkoleniu gratis.
PROMOCJA 50%
Przy zapisie 3 uczestników z jednej instytucji/ firmy, jedna z nich bierze udział w szkoleniu z 50 % rabatem.
 
Więcej informacji:
http://www.inwestycjawkadry.info.pl/szkolenie-warsztaty_pisania_wnioskow_unijnych,sz,541634.html