29 i 30 października 2018 roku siedziba Caritas Diecezji Sosnowieckiej wypełniła się blisko setką wolontariuszy. Przedstawiciele Szkolnych Kół Caritas uczestniczyli w szkoleniu, które już tradycyjnie składało się z dwóch części.

W pierwszej części prowadząca Katarzyna Kocot-Niebieszczańska wprowadziła młodzież w sztukę sprzedawania idei- czyli jak pozyskać finansowanie bez znajomości. Uczestnicy szkolenia zdobyli podstawową wiedzę na temat pozyskiwania funduszy na cele charytatywne. Wbrew pozorom nie tylko handlowiec powinien być biegły w sztuce sprzedaży. Tak naprawdę każdy, kto chce przekonać innych do swoich idei, pomysłów czy opinii, musi nauczyć się sprzedawać. Młodzież nauczyła się w jaki sposób prowadzić prezentacje i skutecznie trafiać do odbiorców, jak szukać sojuszników i darczyńców.
Podczas szkolenia Młodzi Jałmużnicy zastanawiali się co winda ma wspólnego z pracą w organizacji charytatywnej? Otóż sama w sobie winda niewiele, ale umiejętność streszczenia działań organizacji w ciągu przejazdu windą z piętra na piętro już bardzo dużo. Aby dobrze przygotować się do rozmowy z potencjalnym darczyńcą uczestnicy szkolenia wykorzystali technikę testu windy. Wolontariusze próbowali w przeciągu 2 minut przekazać krótką, ale i przekonującą prezentację idei oraz propozycji współpracy.
W drugiej części warsztatowej młodzi wolontariusze poznawali techniki jak zwiększyć swoją kreatywność, w jaki sposób odblokować tkwiące w sobie pokłady twórczego myślenia. W kreatywności ważne jest szukanie nieoczywistych rozwiązań dla problemów, oderwanie się choćby na chwilę od ograniczeń i wyjście poza typowy dla nas schemat działania i myślenia. Podczas szkolenia jego uczestnicy uzyskali wiedzę na temat procesu twórczego, poznali własny styl kreatywnego myślenia oraz narzędzia pozwalające pobudzić umysł do oryginalnych pomysłów, niestandardowych i nieszablonowych rozwiązań.

Szkoleniu przyświecała myśl Mary Lou Cook’a
„Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie
zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa”.

Artykuł Sylwia Bogusz
Zdjęcia Katarzyna Bedka