W imieniu Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides serdecznie zapraszamy na warsztaty pt. Jak wpływać na decyzje władz na poziomie lokalnym. Uczestnicy warsztatów poznają narzędzia partycypacji społecznej, dzięki którym mieszkańcy mogą wpływać na przebieg procesów decyzyjnych i proponować praktyczne rozwiązania lokalnych problemów. Wśród narzędzi, o których będzie mowa podczas szkolenia, będą m.in. konsultacje społeczne, ale także inicjatywa lokalna, wnioski i petycje, zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.

Warsztaty odbędą się w dniu 24 czerwca w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP) przy Placu Kościuszki 5 w godz. 10.00 – 16.00.

W warsztatach mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i osoby nigdzie nie zrzeszone.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie e-maila na adres: biuro@bonafides.pl. Zapisy przyjmowane są do dnia 17 czerwca. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz nazwę organizacji, którą organizuje (jeśli dotyczy).

 

Warsztaty odbywają się w ramach dotacji przyznanej przez German Marshall Fund of the United States oraz USAID.