URZAD MARSZ

Ruszyły konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w tym roku przeznaczył ponad 9mln zł na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Lista konkursów dostępna w zakładce: WSPARCIE FINANSOWE/DOTACJE I FUNDUSZE