dopalacze

Prezydent Miasta Sosnowca oraz Rektor Wyższej Szkoły Humanitas zapraszają do udziału w konferencji oraz warsztatach pt. “W pułapce dopalacza”

Termin: 22 października 2015, godz. 9:00-14:30
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec, aula główna.

Tematem konferencji będzie problem budowania strategii postępowania wobec problemu dopalaczy w samorządach. Udział w wydarzeniu umożliwi wymianę dobrych praktyk pomiędzy specjalistami z regionu. Celem dyskusji w trakcie konferencji i warsztatów będzie omówienie możliwych profilaktycznych i interwencyjnych działań wobec zjawiska zażywania dopalaczy wśród osób młodocianych. Konferencja i warsztaty mają na celu integrację wiedzy praktycznej i naukowej dotyczącej procesów postępowania wobec zjawiska. Organizatorom konferencji zależy na zgromadzeniu aktualnej wiedzy o dynamice tych procesów, uwarunkowaniach i zależnościach.  

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, pielęgniarki, lekarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Program konferencji przewiduje część plenarną z prelekcjami wprowadzającymi w tematykę oraz warsztaty specjalistyczne prowadzone przez doświadczonych trenerów. W ramach wydarzenia, w godzinach 12.00 – 14.30 odbędą cztery równolegle prowadzone warsztaty tematyczne:

  1. Profilaktyka zjawiska – jak pracować z młodzieżą i rodzicami
  2. W kierunku zmiany – praca z osobami uzależnionymi
  3. Jak rozpoznawać uzależnienie od dopalaczy
  4. Prawne aspekty zjawiska

Aby wziąć udział w konferencji i warsztatach należy zgłosić swój udział na formularzu zgłoszeniowym (kliknij aby pobrać) na adres e-mail ewykurz@um.sosnowiec.pl

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 32 296 07 45.

Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny – liczba miejsc ograniczona.

W przypadku zbyt licznych zgłoszeń do udziału w warsztatach, przekraczających możliwości organizacyjne, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaproponowania innego niż wybrany przez uczestnika warsztat. O udziale w wybranym warsztacie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.