Martynka Sojka z  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska  w Sosnowcu wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie: „Twoje miasto –Twój region” organizowanym przez Polonijny Magazyn Publicystyczno –Kulturalny „Twoje Miasto” z siedzibą w Darmstadt.Praca napisana pod kierunkiem polonistki mgr Bożeny Fulas, opiekunki Klubu Edukacji Regionalnej przy Technikum nr 6 zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy dojrzałej postawy i więzi emocjonalnej z miastem !

Mgła szarością owinięta, skrywa wszystkie piękne miejsca.
Gdy mgła szybko spływa nisko
widać moje blokowisko… widać moje blokowisko.
Ranek wstaje nad Zagórzem jak poranną widać zorze.
We dnie w nocy tkwi tu siła,
tkwi tu siła wielkiej mocy.
Tutaj można poznać ludzi na ulicach “Pięknej”, “Miłej”.
Czym że było by to miasto, bez tak wielkiej nieba siły.
Czy tak bardzo zawiniłam widząc piękno w mieście moim?
W myślach moich piękne chmury, piękne bloki,
urokliwych wzgórz widoki.
Parki ciche, parki miłe upiękniają moje chwile.
“Miła”, “Piękna” jest nam znana, w nich jest zawsze szczera wiara.
Sosnowiecki obszar znamy tak mi bardzo ukochany.
Centrum, Pogoń szare mury jak jesienny dzień ponury.
Lecz to miasto miłość skrywa jak ta szara mgła leniwa.
I tak zawsze płyną dni,

w mym Sosnowcu miłość tkwi.
 
Martyna Sojka

Przystąpiłam do napisania o moim mieście,
ponieważ jestem z nim głęboko i uczuciowo związana.