Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 1 złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: W 100–lecie odzyskania niepodległości.

Dokumenty do pobrania:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (PDF)

Ogłoszenie (PDF)

Formularz uwag (DOC)

Uwagi należy składać na Formularzu uwag w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok. 409 lub drogą mailową: kier.wwo@um.sosnowiec.pl.