Zagórskie Stowarzyszenie Regionalne „Pakosznica” serdecznie zaprasza na VII już Edycję Akcji “Zagórskie Sianokosy”, która odbędzie się na terenie tworzonego w Sosnowu-Zagórzu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w dniu 4 października 2014 r. na terenie Sosnowca – Zagórza. Sianokosy są tradycyjnym już wydarzeniem, którego głównym celem jest ochrona unikatowych w skali Sosnowca walorów przyrodniczych przy udziale mieszkańców regionu. Dodatkowo akcja służy promowaniu działań na rzecz zachowania w krajobrazie miejskim obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym i kulturowym. To ostatnie ma szczególne znaczenie w związku z trwającymi aktualnie pracami mającymi doprowadzić do powstania na tym obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

 

Zaproszenie