WUPK

Zmiana regulaminów i terminu zamknięcia naborów dla trwających konkursów w ramach działania 7.1.
Informujemy o zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany regulaminów i terminu (do 30 lipca br.) zamknięcia naborów dla trwających konkursów w ramach działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, tj.:

1) nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-055/18 dla poddziałania 7.1.1 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego;
2) nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18 dla poddziałania 7.1.2 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
3) nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-053/18 dla poddziałania 7.1.3 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs;
4) nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-054/18 dla poddziałania 7.1.3 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – RLKS.

Więcej informacji: tutaj

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, proszę o połączenie z Punktem Kontaktowym EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – tel. 32 757 33 11, e-mail: efs@wup-katowice.pl