Uwaga! Wszystkie założone przed nowelizacją z 20 maja 2016 roku stowarzyszenia zwykłe muszą do dnia 20 maja 2018 roku dokonać wpisu do nowej ewidencji! Jeśli tego nie zrobią, z dniem 20 maja 2018 r. zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Stowarzyszenia zwykłe po wejściu w życie nowej ustawy zupełnie zmieniają swoją formę. Poniżej w pliku do pobrania przedstawiamy tabelkę która zobrazuje Państwu dokonane w ustawie zmiany:

Pobierz plik TUTAJ (PDF)

Uwaga!
Stowarzyszenia zwykłe nadal nie może:

  • powoływać swoich oddziałów terenowych,
  • łączyć się w związki stowarzyszeń,
  • zrzeszać osób prawnych (np. innych stowarzyszeń, firm itp.)
  • prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  • prowadzić działalności gospodarczej,

Stowarzyszenia zwykłe staną się stowarzyszeniami zwykłymi w rozumieniu nowych przepisów dopiero po uzyskaniu wpisu do nowopowstałej ewidencji.

Aby to zrobić musicie Państwo zmienić swój regulamin na zgodny z nowymi przepisami i złożyć wniosek o wpis do nowej ewidencji (przesyłamy go w załączeniu). Poniżej przedstawiamy co musi znaleźć się w nowym Regulaminie ze wskazówkami w nawiasach:

Co powinien zawierać Regulamin Stowarzyszenia zwykłego:
1. Nazwa
2. Cel/cele
3. Sposoby realizacji celów
4. Teren działania
5. Środki działania (stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, może otrzymywać dotacje)
6. Siedziba (musi być w Sosnowcu)
7. Przedstawiciel/zarząd w tym tryb wyboru, uzupełnienia składu, kompetencje, warunki ważności uchwał (stowarzyszenie zwykłe samo decyduje czy powoła zarząd czy tylko przedstawiciela)
8. Sposób reprezentacji stowarzyszenia w tym zaciągania zobowiązań finansowych (stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel albo zarząd)
9. Organ kontroli wewnętrznej w tym tryb wyboru, uzupełnienia składu, kompetencje, warunki ważności uchwał (stowarzyszenie zwykłe samo decyduje czy powoła organ kontroli wewnętrznej, nie ma takiego obowiązku)
10. Zasady dokonywania zmian regulaminu
11. Sposób nabywania/utraty członkostwa
12. Sposób rozwiązania stowarzyszenia

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr. tel. 32/292 10 14, 32/263 32 22, 32/263 32 76.

Pytania można też kierować mailowo na:
scop@um.sosnowiec.pl lub wsparcie@um.sosnowiec.pl