zegar

Stowarzyszenia zwykłe zarejstrowane przed 20 maja 2016 roku mają czas już tylko do 20 maja 2018 roku na przerejstrowanie się do nowej ewidencji. 

 20 maja 2016r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która wprowadza niezwykle istotne zmiany w funkcjonowaniu stowarzyszeń zwykłych zmieniając całkowicie ich charakter prawny, a co za tym idzie nadając wiele dodatkowych uprawnień. Aby z nich korzystać, musicie Państwo jednak dokonać zmian w Regulaminie Waszego Stowarzyszenia oraz dokonać wpisu do nowo powstałej ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Ustawodawca wskazał, iż macie na to czas do 20 maja 2018 r. Jeśli tego nie zrobicie – Wasze stowarzyszenie zostanie rozwiązane z mocy prawa.