shutterstock 377920870

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania, funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. Termin realizacji zadania publicznego: od 01 kwietnia 2016r. do 30 listopada 2016r. Oferty należy składać w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec pokój 433, piętro III, osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do WWO) w terminie do dnia 11.03.2016. do godz. 9.00.

 Szczegóły oferty w zakładce Wsparcie finansowe/Konkursy ofert – kliknij TUTAJ.