images

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa nieodpłatne porady prawne/ nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania będą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie lub mailowo.

Aby uzyskać poradę prawną należy pobrać ze strony http://www.sosnowiec.pl/urzad z zakładki „Darmowa pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie” wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Skan lub zdjęcie wypełnionego dokumentu należy przesłać na adres mailowy wps@um.sosnowiec.pl lub przesłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miejski w Sosnowcu, Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec.
Po dostarczeniu do Urzędu wypełnionej dokumentacji pracownik Urzędu skontaktuje się z Państwem odnośnie ustalenia dogodnego terminu i formy udzielenia pomocy lub porady prawnej. Po ustaleniu powyższych szczegółów skontaktuje się z Państwem prawnik, który udzieli Państwu nieodpłatnej porady prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Godziny udzielania porad prawnych na terenie miasta znajdują się w harmonogramie, który znajduje się na stronie miasta w zakładce „Darmowa pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie”.
W przypadku pytań prosimy o kontakt w godzinach pracy urzędu pod numerem:
502-050-908

WAŻNE !!
Aby pomoc/porada prawna została udzielona należy przesłać kompletny wniosek. Dostarczenie niekompletnej dokumentacji skutkować będzie nieudzieleniem nieodpłatnej porady prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem – ustnie przez telefon. 

WNIOSEK

INFORMACJA