Zarządzeniem nr 00012/2016 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 1 marca 2016 r. utworzona została Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.

Zarządzenie nr 00012/2016