dostępność

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli sosnowieckich organizacji pozarządowych na szkolenie z zakresu: „Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym”. Szkolenie obejmuje tematykę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z NGO w kontekście obowiązujących przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Program szkolenia:

  1. Wyjaśnienie, czym jest dostępność,
  2. W jaki sposób przepisy o dostępności wpływają na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym przez JST,
  3. Minimalne wymagania dotyczące dostępności w realizacji zadań publicznych,
  4. Jakie zapisy powinny zostać wprowadzone do umów o realizację zadań publicznych,
  5. Które zadania publiczne podlegają wymogom ustawy o dostępności,
  6. Kontrola spełniania wymagań dostępności,
  7. Przepisy przejściowe a bieżące umowy.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Kościuszki 5, 41-205 Sosnowiec, w dniu 20 listopada 2021 roku w godzinach od 10.00 do 13.00.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres redakcja.scop@um.sosnowiec.pl lub zgłaszać się telefonicznie pod numerem 32 263 32 22.