528232 363325563705698 1115018821 n

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego. Termin składania ofert upływa 19 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 lutego 2016 roku.
O przyjęciu oferty do konkursu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.Więcej informacji na stronie www.slaskie.pl

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Pełna treść ogłoszenia do pobrania.

Informacje na temat otwartego konkursu ofert od numerem telefonu (32) 77-40-900.

Więcej informacji na stronie www.slaskie.pl