schronisko caritas

2 lutego 2017 r. o godzinie 12.00 odbędzie się uroczyste poświęcenie Schroniska dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach.

Poświęcenia dokona Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak, Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej, a wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej, przedstawiciele dąbrowskiego magistratu oraz miejskich instytucji współpracujących z Caritas, a także inni sympatycy tego dzieła i nasi darczyńcy.

Schronisko dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej znajduje się w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach przy Alei Zwycięstwa 6. Do końca 2015 roku placówka funkcjonowała w byłej Przychodni Rejonowej nieprzerwanie od 2002 roku. Niestety w skutek zmieniających się przepisów i niewystarczającego dostosowania do potrzeb osób w nim przebywających, obiekt wymagał generalnego remontu, aby móc dalej służyć potrzebującym, spełniając obowiązujące wymogi bezpieczeństwa.

W 2016 roku przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego oraz NFOŚiGW i WFOŚIGW placówka przeszła gruntowny remont, a także została poddana termomodernizacji. Przebudowa Schroniska nie była by także możliwa, gdyby nie hojność darczyńców oraz wsparcie Ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka, jak i księży posługujących w Diecezji Sosnowieckiej.

Warto podkreślić, iż Schronisko dla Bezdomnych jest konkretną odpowiedzią na apel Papieża Franciszka, który podczas Jubileuszowego Roku Miłosierdzia prosił, aby w Roku Świętym w każdej diecezji powstało jakieś dzieło miłosierdzia.

Dzięki przebudowie w Schronisku dach nad głową ponownie znalazło 55 osób, które na czas przebudowy znajdowały się w Noclegowniach, miejscach w których można przebywać tylko w godzinach nocnych. Schronisko natomiast funkcjonuje całą dobę, a pomieszczenia noclegowe spełniają standardy, gwarantując każdej osobie w nim przebywającej poszanowanie godności ludzkiej. Mieszkańcy placówki mają zapewnione pełne wyżywienie, dostęp do urządzeń sanitarnych i podstawowych środków czystości i higieny.
Bezdomność rzadko jest wyborem. Jest dotkliwym brakiem domu, normalnych więzi międzyludzkich i nadziei. Wraz z otwarciem placówki przed wieloma bezdomnymi przebywającymi w placówce otworzyła się nowa, lepsza perspektywa. Najważniejsze jest, aby osoba bezdomna potrafiła powrócić do normalnego życia, dlatego w ciągu roku prowadzone będą specjalne kursy i programy z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, aktywizacji bezrobotnych i poradnictwa pracy. Prowadzane będą również treningi terapeutyczne, których głównym celem jest zmiana postawy wobec własnej bezdomności, poprzez poznanie indywidualnych ograniczeń i rozwijanie możliwości osobowościowych.
Dzięki ludziom wielkiego serca, darczyńcom, podopieczni Schroniska dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach mają szansę na wyjście z bezdomności i wyprostowanie niekiedy bardzo krętych dróg swojego życia.

 

Wszystkie informacje o historii przebudowy oraz bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych można znaleźć pod adresem: www.sosnowiec.caritas.pl

 

Osoby chcące wspomóc funkcjonowanie Schroniska mogą wpłacać dowolną kwotę na specjalne konto Caritas Diecezji Sosnowieckiej (jednorazowo lub ustanawiając polecenie przelewu dowolnej kwoty w każdym miesiącu).

Caritas Diecezji Sosnowieckiej
ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec
23 2490 0005 0000 4600 3225 2415