czas leci

W czerwcu 2020, nietypowo, upływa termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego organizacji pozarządowych. Co nie oznacza, że niektóre NGO-sy nie są już na dalszym etapie obowiązków sprawozdawczych. Zbieramy i przypominamy informacje o sprawozdaniach finansowych istotne dla tych, którzy je dopiero szykują, jak i dla będących na finiszu.

Zaczniemy od przesuniętych terminów sprawozdawczych. Epidemia spowodowała, że w 2020 r. na sporządzenie, podpisanie, zatwierdzenie i wysłanie sprawozdania finansowego mamy więcej czasu niż zwykle. Co nie znaczy, że obowiązki sprawozdawcze stały się proste i bezproblemowe. Piszemy o nich sporo, a w tym roku chyba jeszcze więcej. Nie zawsze łatwo jest znaleźć wszystkie potrzebne informacje, bo jest ich dużo. Dlatego zbieramy w jednym miejscu najważniejsze wątki. Skorzystajcie!

Wszystkie informacje na ngo.pl