Ulicami stolicy Zagłębia po raz piąty przejdzie Marsz Nadziei!

"Marsz Nadziei", organizowany przez Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Apostoła jest imprezą finalizującą roczną kampanię „Pola Nadziei”, wyrazem soli­dar­no­ści, pamięci o cho­rych obję­tych opieką hospicyjną. Celem marszu jest zamanifestowanie potrzeby niesienia pomocy i nadziei wszystkim osobom chorymi cierpiącym oraz ich rodzinom, a także  nagłośnienia potrzeby budowy hospicjum stacjonarnego, który stanie się miejscem pobytu dla nieuleczalnie chorych, miejscem godnego przeżywania najtrudniejszych chwil w życiu chorego w terminalnej fazie choroby. Tegoroczny Marsz odbędzie się 24 maja.
Uczest­ni­kami marszu są przede wszyst­kim dzieci i mło­dzież zagłębiowskich szkół i przedszkoli wraz ze swoimi opiekunami.
O godz. 10.00 zgromadzeni na ulicy Legionów 21 przed Gimnazjum Nr 16 w Sosnowcu przemaszerują ulicami Legionów, Warneńczyka, A. Urbanowicz, I. Mościckiego, Al. Zwycięstwa do „Parku Sieleckiego” niosąc balony, kwiaty, chorągiewki oraz plansze m.in. z hasłami o nadziei i opiece hospicyjnej. Podczas marszu wolontariusze rozdawać będą przechodniom ulotki hospicyjne, żonkilowe kwiaty nadziei .

W latach minionych marsz spotkał się z wielkim entuzjazmem, radością i ogromnym zaangażowaniem wszystkich jego uczestników. Żonkilowa Rzesza Przyjaciół Hospicjum liczy już ponad 3000 osób. Złączeni życzliwością, wrażliwością i miłością wobec wszystkich
dotkniętych tragedią bólu i cierpienia choroby nowotworowej zapewniamy najwyższą z możliwych w tym okresie jakość życia, życia do końca, obejmujemy również opieką i wsparciem rodziny chorych. Staramy się przybliżyć społeczeństwu nie tylko same zasady działania hospicjów, ale również podkreślić ideę wolontariatu i korzyści z niego płynące.
Pomoc innym to również pomoc samemu sobie w budowaniu wiary we własne siły, poczucia, że jest się pomocnym i potrzebnym, poznaniu własnych ograniczeń czy weryfikacji dotychczasowych przekonań. Praca na rzecz hospicjów stanowi często jednąz niekwestionowanych form wychowania młodego pokolenia – rozbudza wrażliwość na los drugiego człowieka. Formy niesienia pomocy osobom objętym opieką hospicyjną mogą być bardzo różne – od bezpośredniej pomocy przy opiece (osoby pełnoletnie, po uprzednim przeszkoleniu), po przekazany przez dzieci upominek w postaci własnoręcznie wykonanej kartki okolicznościowej, laurki – znaku, że ktoś pamięta, ktoś współczuje i stara się wesprzeć.

Rozkwitające wiosną żonkilowe klomby, skwerki, rabatki to widoczny symbol akcji, ale najpiękniejsze łany żonkili, to te w sercach każdego, kto otwiera się na drugiego człowieka. 
 
Małgorzata Leśniewska 
Koordynator wolontariatu hospicyjnego