15 czerwca 2014r.odbędzie się druga edycja biegu sztafetowego pod hasłem “Biegniemy dla hospicjum” , którego głównym celem będzie pozyskanie kolejnych funduszy na budowę stacjonarnego hospicjum w Sosnowcu. Ta niecodzienna  inicjatywa ma także na celu popularyzację biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu , promowanie zdrowego stylu życia oraz integracji pokoleń  mieszkańców miasta oraz promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Bieg będzie się odbywał na dwóch trasach:
 -pętla długa ok.12 km. ulicami miasta Sosnowca – pokonują nauczyciele wychowania fizycznego z ZOS nr 5 w Sosnowcu .
– pętla krótka ok. 1,5 km. pokonywana ok. 58 razy ulicami osiedla Bohaterów Monte Casino pokonują nauczyciele wychowania fizycznego ,uczniowie oraz chętna społeczność lokalna.
Bieg ma charakter otwarty tzn. uczestniczyć w nim mogą wszystkie osoby chętne oraz sportowcy i amatorzy , którzy uiszczą dobrowolny datek  do puszki na rzecz hospicjum.
W biegu prawo do startu mają osoby , które do dnia 15 czerwca 2014roku ukończą 18 lat. Osoby młodsze mogą startować, za pisemną zgodą rodzica bądż opiekuna. 
Równoległą do biegu na terenie szkoły, podobnie jak w roku ubiegłym, odbywać sie będą imprezy towarzyszące z licznymi atrakcjami za dobrowolną opłatą do puszki. Na trasie biegu – dużych pętli w okolicznych hipermarketach prowadzone będą zbiórki pieniężne.
Gorąco liczymy na wsparcie i hojność darczyńców i sponsorów.

Informacje dodatkowe : opis akcji.