Akcje Charytatywne uczniów Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu

W dniach 4-5 marca 2016 roku młodzież wzięła udział w Wielkanocnej Akcji Charytatywnej. 32 uczennic i uczniów skupionych w Szkolnym Kole Wolontariatu uczestniczyło w zbiórce żywności w Biedronce przy ul. Braci Mieroszewskich 51. Zbiórkę przeprowadzono pod auspicjami Caritas Polska Diecezji Sosnowieckiej. Zebrana żywność – w niebagatelnej ilości 407,71 kg – zostanie przekazana następującym beneficjentom: Dom Samotnej Matki, Domy Dziecka, Dom dla bezdomnych, jadłodajnie, noclegownie i świetlice socjoterapeutyczne. Podziękowania należą się zaangażowanym uczniom, a także nauczycielom gimnazjum, którzy społecznie sprawowali opiekę nad wolontariuszami. Za całą akcję odpowiedzialna była opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu p. Agata Heyda.

 Natomiast 12 marca uczniowie tej samej szkoły rozpoczęli bicie rekordu Guinessa w ilości zebranych złotówek, a raczej w długości. Złotówki nakleja się na taśmę, by łatwiej ustalić wynik. Do pobicia jest 75 km. Taką długość w zeszłym roku ułożyli Austriacy. Jak dotychczas 16 uczniów uzbierało 400,- co daje 9 m taśmy. Akcja odbywała się na terenie centrum handlowego Auchan, a bierze w niej udział 8 oddziałów Caritas z całej Polski. Zbieranie złotówek zaplanowano na 3 miesiące, a podsumowanie odbędzie się na Placu Papieskim w Sosnowcu – Zagórzu.