Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowią punkt wyjścia dla całorocznej współpracy Gminy z III sektorem .Od 4 lipca 2014 r.trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia” Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015″.
– rozpoczęcie konsultacji – 14 lipca 2014 r.
– zakończenie 4 sierpnia 2014 r.
Wszystkie dodatkowe informacje na temat Programu Współpracy na rok 2015 w zakładce Konsultacje Społeczne