Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zaprasza do udziału w Tour de Konstytucja PL. To wydarzenie organizowane w Sosnowcu 23.06. w godz. 12:00 – 16:00, na Placu Stulecia. Organizatorem wydarzenia w Sosnowcu jest Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, współorganizatorkami są Dziewuchy z Sosnowca. Pomysłodawcą i koordynatorem akcji w Polsce jest Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.

Tour de Konstytucja PL to wydarzenie dla wszystkich mieszkańców Sosnowca, którzy poprzez udział w nim znajdą się w grupie 90 miejscowości w Polsce, które rozmawiają o Konstytucji, prawach i obowiązkach w niej zapisanych. W wydarzeniu wezmą udział demokraci, artyści, prawnicy i osoby zaufania społecznego.

Dlaczego organizujemy wydarzenie?

Ponieważ  obrona praw obywatelskich w świetle ostatnich wydarzeń w tzw. Trybunale Konstytucyjnym nabrała szczególnego znaczenia, ponieważ kryzys konstytucyjny z jakim zmaga się Polska od kilku lat, populistyczne prawicowe rządy, odradzanie się skrajnych ruchów nacjonalistycznych, brak akceptacji dla osób LGBTQ oraz łamanie podstawowych praw obywatelskich i praw człowieka przez obóz władzy – to rzeczywistość, która dzieje się na naszych oczach od 2015 r. i zagraża naszym prawom  i wolnościom obywatelskim w Konstytucji zapisanym; ponieważ w  2021 roku obchodzimy  setną rocznicę uchwalenia w Polsce pierwszej, pełnej Konstytucji po odzyskaniu przez Polskę niepodległości;  by popularyzować zapisy Konstytucji i praktykę ustrojową wytworzoną przez ponad 20 lat obowiązywania obecnej Ustawy Zasadniczej.

Od 03.06. zwój Konstytucji RP podróżuje w „Tour – BUS-ie”  mobilnym studiu sprawozdawczym. Uczestnicy wydarzenia Tour de Konstytucja będą mieli więc okazję podpisać przygotowany specjalnie na tę okazję zwój Konstytucji RP, dzięki czemu stanie się ona wspólnym obywatelskim dokumentem potwierdzającym wagę praw obywatelskich i oddanie walce o prawa  w Konstytucji zapisane.

Podczas wydarzenia w Sosnowcu: przeprowadzimy happening podczas,którego uczestnicy wskażą, które z zapisanych w Konstytucji praw są dla nich najważniejsze m.in. pokolorują  koszulki, wysłuchają wykładu nt. konstytucji marcowej, koncertu muzycznego w wykonaniu uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej. Ponadto działać będą  „niezależne stoliki obywatelskie”, przy których będzie można porozmawiać  z prawnikami a w mobilnym punkcie pocztowym „Tour – Poczta” będzie można napisać i symbolicznie wysłać „List do Polski” i „List do Europy”, zatańczyć  Poloneza.

Zachęcamy do udziału w „Tour de Konstytucja PL” – projekcie dla wszystkich tych, którzy pragną wolnej, otwartej i demokratycznej Polski. Sosnowiec, 23.06.2021 godz. 12- 16:00. Plac Stulecia.