pit

Rozporządzeniem z 21 marca 2019 r. Minister Finansów przedłużył do 31 października 2019 r. termin do złożenia zeznania CIT-8 przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r., osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nieobowiązanych w roku podatkowym, za który ma być złożone zeznanie, do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w odpowiednich przepisach ustawy o PIT.

Rozporządzenie zostało opublikowane 22 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 549 i weszło w życie 23 marca 2019 r.

Żródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/mf-potwierdza-termin-na-cit-8-wydluzony-do-konca-pazdziernika-951599