W dniu 17 czerwca z wielką radością młodzi wolontariusze wyjechali do Jaworzynki na 3 dniowy obóz podsumowujący IV edycję programu „Młodzi Jałmużnicy”. Wyjazd integracyjny był formą nagrody za całoroczną, sumienną pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz innych. Przed wolontariuszami była wspaniała okazja poznania się, zintegrowania, wymiany doświadczeń, zabawy i odpoczynku.Podczas wyjazdu podsumowano całoroczną pracę Szkolnych Kół Caritas i zrealizowanych działań. Młodzież podzieliła się doświadczeniami i zaplanowała akcje charytatywnych na dalszy okres.
Wolontariusze wspólnie poznawali okolicę – zachwyciła ich droga i widoki min. podczas pieszej wycieczki na trójstyk – miejsca, w którym granica naszego państwa łączy się z granicami Czech i Słowacji. Aura sprzyjała efektywnej formie spędzania czasu oraz integracji przy wspólnym biesiadowaniu i odkrywaniu wszelkich talentów przy ognisku. W muzeum regionalnym „Na Grapie” odebrali ciekawą lekcję dawnego życia i zwyczajów rdzennych mieszkańców ziemi beskidzkiej.

 Po owocnych i pracowitych warsztatach przywitali gości ks. Tomasza Folgę Dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz Małgorzatę Świder Dyrektor MZS w Czeladzi. Młodzież wzięła udział we Mszy św. w intencji wolontariuszy i opiekunów Szkolnych Kół Caritas, podczas której ks. Tomasz Folga podziękował im za dobre serca i służbę najbardziej potrzebującym.Trzydniowy wyjazd integracyjny „Młodych Jałmużników” do Jaworzynki możliwy był dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego, która przeznaczyła na jego organizację kwotę 4 500,00 złotych.

 {AG}wolontariusz{/AG}