szkolenie

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych prowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego oraz Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie „Wniosek o dotacje dla PES”, które odbędzie się 8 stycznia 2015 r. (czwartek) w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 pok. 010 o godz. 15.00.

 

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy definicyjne
  • Oferta podmiotu – podstawa prawna
  • Główne założenia dotyczące wypełniania oferty
 2. Tworzenie wniosków o granty
  • Zasady wypełniania oferty podmiotu
  • Konstrukcja celów w odniesieniu do dokumentów programowych grantodawcy
  • Tworzenie uzasadnienia, celów, efektów i działań
 3. Budżet
  • Kwalifikowalność kosztów
  • Sposób zapisu pozycji budżetowych w kosztorysie
  • Kalkulacja kosztów

Szkolenie poprowadzi Sonia Rzeczkowska – doświadczony trener, doradca oraz ekspert z zakresu współpracy lokalnej, planowania i pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowych, tworzenia i realizacji projektów, wypełniania wniosków/ofert, współpracy ze sponsorami oraz współpracy organizacji pozarządowychz sektorem publicznym. Autorka licznych publikacji w ramach projektów unijnych. Realizatorka projektów autorskich dotyczących partnerskiej współpracy w ramach samorządu. Członek Podkomitetu Monitorującego POKL w województwie śląskim. Od kilku lat wykorzystuje narzędzie jakim jest coaching. Jako trener stale współpracuje z: Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Stowarzyszeniem Wspierania Samorządności, Fundacją na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa, Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, Rudzką Agencją Rozwoju “Inwestor”.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz poczęstunek. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą od max. 3 osób na organizacje a pierwszeństwo udziału będą miały osoby, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia OWES. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega możliwość ograniczenia liczby osób z jednej organizacji.

Miejsce i termin szkolenia:

8 stycznia 2015, rozpoczęcie szkolenia: godz. 15.00, Urząd Miejski w Sosnowcu Aleja Zwycięstwa 20, pok.010