szkolenie

25 sierpnia w godzinach, od 14.00 do 19.00 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. Młyńskiej 5 w Katowicach odbędzie się szkolenie „Standardy funkcjonowania organizacji pozarządowych”Znajomość standardów i wdrożenie dobrych praktyk może przyczynić się do usprawnienia działań organizacji i zwiększenia jej wiarygodności. Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań i oczekiwań jakie przed organizacjami pozarządowymi stawia otoczenie prawne i społeczne. Szkolenie poprowadzi Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST.

Wszystkich chętnych prosimy o potwierdzenie udziału mailowo: inkubator@mostkatowice.pl, lub telefonicznie pod nr tel. (0-32) 258-88-56, z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwą reprezentowanej organizacji w terminie do 21 sierpnia br.