Tworzenie i funkcjonowanie stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych – zamknięcie roku 2019 i finansowanie działalności w 2020 roku.

 • Kraków 24 stycznia (piątek),
 • Gdańsk 28 stycznia (wtorek),
 • Warszawa 30 stycznia (czwartek) 2020

Sale, w których odbędzie się szkolenie – położone w centrum miast, zostaną podane po zakończeniu rekrutacji.

10.00 – 11.45          

„Finansowanie działalności fundacji, stowarzyszeń i klubów sportowych w 2020 roku.”

Omawiane tematy :

 • zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących działalności w kulturze, sporcie i turystyce,
 • działalność zarobkowa i gospodarcza – podobieństwa i różnice
 • zagrożenia, formy organizacyjno- prawne
 • krajowe i zagraniczne finansowe instrumenty wsparcia,
 • organizacje pożytku publicznego –korzyści i ograniczenia.

11.45 – 12.00  Przerwa kawowa

12.00 – 13.30          

„Zamknięcie roku 2019. Sprawozdanie i rozliczenia podatkowe. Dodatkowe obowiązki i zadania wynikające z prowadzenia przez stowarzyszenia/fundacje działalności gospodarczej”

Omawiane zagadnienia :

 • działalność odpłatna i nieodpłatna, prowadzenie działalności gospodarczej,
 • jak oddzielić działalność gospodarczą od innej działalności statutowej,
 • opodatkowanie i zakres zwolnień,
 • zasady prowadzenia rachunkowości, zakres sporządzanej sprawozdawczości dla US, KRS i organów nadzoru,

13.30 – 14.00          

Pytania i odpowiedzi.

Karta ZgłoszeniowaKarta Zgłoszeniowa

Waruki Uczestnictwa