Kolorowe karteczki

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla wszystkich klubów sportowych, działających na terenie Sosnowca, z zakresu zmian wynikających z wprowadzenia Polskiego Ładu.

Szkolenie obejmowało będzie:

 1. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrost minimalnej stawki godzinowej.
 2. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku.
 3. Ulgi podatkowe dla pracowników.
 4. Obowiązek udostępnienia płatności bezgotówkowych (dla organizacji prowadzących sprzedaż).
 5. Umowy sponsorskie.
 6. Zmiany w ewidencji środków trwałych.
 7. Składka zdrowotna w 2022 roku.
 8. Powołanie na członka zarządu w 2022 roku a składki ZUS.
 9. Ulga podatkowa w związku ze wsparciem działalności sportowej.

W razie wystąpienia obostrzeń związanych z pandemią SARS Cov-2 dopuszcza się możliwość realizacji szkolenia w formie webinarium z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Stacjonarne szkolenie odbędzie się w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Kościuszki 5.

Kiedy: 16.02.2022 roku, od godziny 16.00.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 32  263 32 22

Przy rejestracji udziału w szkoleniu poprosimy Cię o podanie:

 • Imienia i nazwiska
 • Nazwy klubu sportowego
 • Numeru kontaktowego
 • Adresu e-mail