Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Sosnowcu!

 

W środę, 7 czerwca, o godz. 16.00 w Siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbędzie się spotkanie realizowane w ramach projektu “SUPERADA”, na które serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Sosnowiec!

 

Celem spotkania jest przede wszystkim przybliżenie uczestnikom słabo znanego tematu Rad Działalności Pożytku Publicznego, jak również wsparcie środowiska lokalnych organizacji pozarządowych oraz zapewnienie pomocy w zakresie tworzenia i funkcjonowania wspomnianych rad. Będzie to doskonała okazja do wymiany spostrzeżeń i uwag na temat działalności organizacji pozarządowych na terenie miasta oraz zacieśniania kontaktu między ich przedstawicielami.

 

Rady działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest budowanie zaufania społecznego i wzmacnianie dialogu obywatelskiego. Podobnie jak Rady Seniorów czy Rady Młodzieżowe, powstają one po to, by uskutecznić kontakt na linii przedstawiciele władzy – mieszkańcy. To od stopnia zaangażowania organizacji pozarządowych, świadomości sektora i jakości współpracy z administracją, zależą kompetencje rad i zasięg ich działania. Mogą one być dużo szersze niż te opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnych społeczności.

Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu proszone są o potwierdzenie swojej obecności za pomocą wiadomości mailowej lub telefonicznie. W razie jakichkolwiek pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki

tel.: 500-669-987, 733-612-784

email.: superada@instytutpanki.pl

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w spotkaniu!

 

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.