shutterstock 374801413

Zapraszamy do udziału w pracach nad tworzeniem projektu Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma 2017 rok. Zgłoszone przez Państwa uwagi i propozycje posłużą do stworzenia projektu, który zostanie poddany konsultacjom społecznym. Termin składania uwag i propozycji do projektu programu upływa 16 sierpnia 2016 r.

Formularz w wersji elektronicznej należy odesłać na adres:
scop@um.sosnowiec

Pocztą lub osobiście:
Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych
Plac Kościuszki 5
41-200 Sosnowiec

Osoba do kontaktu:
Michał Starzyński tel. 32 292 10 14

Propozycje należy zgłaszać na przygotowanym formularzu do pobrania TUTAJ.
Projekt Programu do pobrania TUTAJ.