Informujemy iż w wyniku decyzji walnego zgromadzenia członków Zagórskiego Stowarzyszenia Regionalnego “Pakosznica” (uchwała nr 4/2016) z dnia 16.12.2016 r. oraz postanowienia sądu z dnia 9 stycznia 2017 roku stowarzyszenie zostało postawione w stan likwidacji. Członkami Komisji Likwidacyjnej zostali: Monika Heder i Paweł Kauzal. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 14 lutego 2017r. na adres Stowarzyszenia:

 

Stowarzyszenie Pakosznica
ul.Kalagi 9a, 41-219 Sosnowiec
lub pakosznica@wp.pl