senior

Stowarzyszenie Bona Fides i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki z Katowic poszukują organizacji senioralnych lub działających na rzecz seniorów z terenu woj. dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego chętnych do współpracy w ramach projektu „Monitoring realizacji polityki senioralnej na poziomie miast” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.Zadaniem organizacji będzie przeprowadzenie monitoringu realizacji polityki senioralnej w miastach, w których działają, a następnie stworzenie analizy zebranych informacji oraz organizacja debaty lokalnej.
Stowarzyszenie Bona Fides I FRDL zapewniają organizacjom narzędzie do prowadzenia monitoringu, wsparcie ekspertów, którzy wesprą zaangażowane osoby na każdym etapie projektu (monitoring, analiza, debata) oraz niewielkie wynagrodzenie.

Organizacje zainteresowane współpracą prosimy o wysłanie informacji na adres: biuro@bonafides .pl lub telefon na numer 32 203 12 18 lub biuro@okst.pl  lub telefon  32 206 98 43, 253 84 09.